Cho canh | Chó cảnh | Chó cảnh Hà Nội | Cho canh Ha Noi | cho canh trung thanh | Chó cảnh Trung Thành | Cho canh uy tin tại Ha Noi | Cho canh dep | ngao tay tang | Ngao tây tạng | Alaskan | husky | toypooder | samoyed |
Hàng mới về
 • Yorkshire

  Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 03 tháng đến 12 tháng Cân nặng : 1kg - 2kg Màu lông : vàng/Nâu đỏ/Trắng/Socola Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Phốc Sóc

  Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 03 tháng đến 12 tháng Cân nặng : 1kg - 2kg Màu lông : vàng/Nâu đỏ/Trắng/Socola Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Poodle

  Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 03 tháng đến 12 tháng Cân nặng : 1kg - 2.5kg Màu lông : vàng/Nâu đỏ/Trắng/Socola Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Ngao Tây Tạng

  Giới tính : Đực Tuổi : 3 tháng Cân nặng : 18kg Màu lông : vàng đậm Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Doberman

   Giới tính : Đực Tuổi : 10 tháng Cân nặng : 40kg Màu lông : đen, vàng Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Bonton

  Giới tính : Đực Tuổi : 10 tháng Cân nặng : 25kg Màu lông : đen, trắng Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Chow Chow

  Giới tính : Đực Tuổi : 09 tháng Cân nặng : 30kg Màu lông : vàng đỏ lửa Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Mili Coli

   Giới tính : Đực & cái Tuổi : 05 tháng Cân nặng : 6kg Màu lông : đen, vàng, trắng Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Tam Sắc

  Giới tính : Đực & cái Tuổi : 05 tháng Cân nặng : 18kg Màu lông : đen, vàng, trắng Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Becgie Hà Lan

   Giới tính : cái Tuổi : 10 tháng Cân nặng : 30kg Màu lông : vằn vện Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

Chó cảnh được yêu thích
 • Yorkshire

  Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 03 tháng đến 12 tháng Cân nặng : 1kg - 2kg Màu lông : vàng/Nâu đỏ/Trắng/Socola Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Phốc Sóc

  Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 03 tháng đến 12 tháng Cân nặng : 1kg - 2kg Màu lông : vàng/Nâu đỏ/Trắng/Socola Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Poodle

  Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 03 tháng đến 12 tháng Cân nặng : 1kg - 2.5kg Màu lông : vàng/Nâu đỏ/Trắng/Socola Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Ngao Tây Tạng

  Giới tính : Đực Tuổi : 3 tháng Cân nặng : 18kg Màu lông : vàng đậm Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Doberman

   Giới tính : Đực Tuổi : 10 tháng Cân nặng : 40kg Màu lông : đen, vàng Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Chow Chow

  Giới tính : Đực Tuổi : 09 tháng Cân nặng : 30kg Màu lông : vàng đỏ lửa Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

Phụ kiện