Cho canh | Chó cảnh | Chó cảnh Hà Nội | Cho canh Ha Noi | cho canh trung thanh | Chó cảnh Trung Thành | Cho canh uy tin tại Ha Noi | Cho canh dep | ngao tay tang | Ngao tây tạng | Alaskan | husky | toypooder | samoyed |
Hàng mới về
 • Poodle

   Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 8 tháng Cân nặng :  2.5kg Màu lông : Trắng Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Phốc Sóc ( Black & Tan )

   Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 3 tháng Cân nặng :  ~1kg Màu lông : black & tan Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Poodle vàng cam

   Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 8 tháng Cân nặng :  2.5kg Màu lông : vàng cam Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Poodle party

   Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 03 tháng Cân nặng : ~1kg Màu lông : party ( Bò sữa ) Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Alaska

  Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 03 tháng  Cân nặng : 6kg - 10kg Màu lông : vàng/Nâu đỏ/Trắng/Socola Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Corgi

   Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 03 tháng Cân nặng : 5kg - 8kg Màu lông : vàng/Nâu đỏ/Trắng/Socola Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Yorkshire

  Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 03 tháng đến 12 tháng Cân nặng : 1kg - 2kg Màu lông : vàng/Nâu đỏ/Trắng/Socola Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Phốc Sóc

  Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 03 tháng đến 12 tháng Cân nặng : 1kg - 2kg Màu lông : vàng/Nâu đỏ/Trắng/Socola Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Poodle

  Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 03 tháng đến 12 tháng Cân nặng : 1kg - 2.5kg Màu lông : vàng/Nâu đỏ/Trắng/Socola Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Ngao Tây Tạng

  Giới tính : Đực Tuổi : 3 tháng Cân nặng : 18kg Màu lông : vàng đậm Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

Chó cảnh được yêu thích
 • Poodle

   Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 8 tháng Cân nặng :  2.5kg Màu lông : Trắng Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Phốc Sóc ( Black & Tan )

   Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 3 tháng Cân nặng :  ~1kg Màu lông : black & tan Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Poodle party

   Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 03 tháng Cân nặng : ~1kg Màu lông : party ( Bò sữa ) Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Alaska

  Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 03 tháng  Cân nặng : 6kg - 10kg Màu lông : vàng/Nâu đỏ/Trắng/Socola Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Corgi

   Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 03 tháng Cân nặng : 5kg - 8kg Màu lông : vàng/Nâu đỏ/Trắng/Socola Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

 • Yorkshire

  Giới tính : Đực/ Cái Tuổi : 03 tháng đến 12 tháng Cân nặng : 1kg - 2kg Màu lông : vàng/Nâu đỏ/Trắng/Socola Giá bán liên hệ Ms Bình 0912 121 675 - 0948 336 789

Phụ kiện